Rejestry,ewidencje.archiwa

Zawira wykazy rejestrów, ewidencji oraz archiw.

Rejestry, ewidencje i archiwa:

Rejestry, ewidencje i archiwa:

 1. Księgi inwentarzowe - szt. 2

 2. Rejestr pozaksięgowy

 3. Księgozbiór

 4. Książka środków trwałych

 5. Rejestr wydatków

 6. Rejestr kosztów

 7. Rejestr dochodów

 8. Ewidencja kart wynagrodzeń

 9. Ewidencja czasu pracy

 10. Wykazy dzieci w poszczególnych oddziałach

 11. Ewidencja badań okresowych i profilaktycznych pracowników

 12. Wykaz chorób zakaźnych u dzieci

 13. Ewidencja zachorowań u dzieci

 14. Akta osobowe pracowników

 15. Archiwum akt osobowych pracowników

 16. Kartoteki imienne pracowników BHP

Powyższe dane do wglądu w Przedszkolu Nr 3 po uzgodnieniu z dyrektorem.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Przedszkola nr 3 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Górna

Wprowadzający: Marzena Górna

Data modyfikacji: 2003-09-26

Opublikował: Grażyna Piekarska

Data publikacji: 2003-09-26